VR-installatie Over Grenzen (De Volkskrant/HKU)

foto ©Nick Chesnaye